İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARIMIZ

 

·  İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak, üretim ve yönetim gücünü holding ve grup şirketlerinin hedeflerine yönlendirmek, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemler ile bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek

 

·  İşin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak

 

·  Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, yönetici atamalarının olanaklar elverdiğince holding ve grup bünyesinden yapılmasına özen göstermek

 

·  Çalışanı, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak

 

·  Çalışanı işine özendirmek, onu mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasını ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasını sağlamak

 

·  Başarılı çalışanı olanaklar ölçüsünde ödüllendirmek